Obchodné podmienky

3D Blu-Ray filmy
 
Položky:0 ks
Cena tovaru:0 Kč
Kliknutím prejdete na stránku s prehľadom obsahu Vášho košíka.

Sledujte AKCIA a UŠETRITE!

Ako prvý sa dozviete o akčných cenách a zľavách, ktoré pre vás pripravujeme.
Prihlásiť sa k odberu noviniek e-mailom

Facebook

Nájdete nás na Google +

Rýchle kontakty
+420 775 590 770
(Po-Pi: 8.00-16.00)
info@filmarena.cz
 

Akceptujeme tieto druhy platobných kariet:

Visa Visa Electron

MasterCard Maestro

Sme držiteľmi certifikátu:

Všetko o nákupe > Obchodné podmienky

Vyberte si prosím z nasledujúcich možností:

 

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.filmarena.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Název: 24 PROMOTIONS s. r. o.
Sídlo: Branická 1319/86, 147 00  Praha 4
IČ: 28929641
Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153779 dne 23.7.2009. Úplný výpis naleznete v on-line verzi Obchodního rejstříku na adrese www.justice.cz
Kontaktní telefon: +420 775 590 770
Email: info@filmarena.cz
Kontaktní adresa: 24 PROMOTIONS s. r. o., Štěrboholská 1307 / 44, 102 00  Praha 10
Seznam provozoven: 24 PROMOTIONS s. r. o., Štěrboholská 1307 / 44, 102 00  Praha 10
Provozní doba: PO - PÁ 09.00 - 17.00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

2. INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. 

Informace o přijímaných způsobech platby: 

  • platba předem bankovním převodem 
  • platba předem rychlým on-line převodem

  • platba předem platební kartou on-line

  • platba předem kreditem za zákaznického účtu

  • platba při předání zboží přepravcem (dobírka) - pouze po území ČR

  • platba platební kartou na prodejně

  • platba v hotovosti na prodejněPřijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u velkých spotřebičů, spotřební elektroniky a dalšího zboží v ceně nad 3.000 Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

3. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení (kompletní informace zde)

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Změna doručovací adresy poté, co objednávka změnila status na VYŘIZUJE SE nebo PŘIPRAVENO K ODESLÁNÍ, je zpoplatněna částkou 500 Kč. 
Změna doručovací adresy poté, co byla zásilka předávna přislušné doručovací společnosti, je možná pouze v případě potvrzení této změny doručovací společností a je zpoplatněna částkou 1000 Kč.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Prodávající může účtovat kupujícímu v plné výši transakční náklady, zejména u zahraničních převodů mimo Českou republiku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 
......................................................................................................................................................
Datum objednání zboží: 
...............................................................................................................
Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele:...................................................................................
Adresa kupujícího spotřebitele: ...................................................................................................
......................................................................................................................................................
Číslo prodejního dokladu: ...........................................................................................................
Číslo objednávky: ........................................................................................................................
Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:
................................................ /........................
Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
......................................................................................................................................................
Datum: .........................................................

5. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

U vybraného zboží s cenou nad 3000 Kč se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu bezplatně rozšířenou smluvní záruku v trvání nejméně 36 měsíců.

6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení zde.
 

Reklamační list
Reklamující:
Jméno: ................................................................................................................................
Adresa: ................................................................................................................................
Telefon: ................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
Dodavatel: ............................................................................................................................
Číslo prodejního dokladu: ................................... Datum prodeje: ......................................
Číslo objednávky: ................................................. 
Označení reklamovaného zboží: ............................................................................................
Výrobní číslo: ......................................................... Sériové číslo: .........................................
Popis závady: 
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Obsah balení při předání: 
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.
Preferovaný způsob vyřízení reklamace (vyberte prosím): Oprava: Výměna:
................................................................
Datum a podpis reklamujícího

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby (kočárek, zdravotnické pomůcky aj.) vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.

U reklamací SteelBooků posuzuje prodávající jednotlivé vady na základě manuálu a instrukcí získaných od výrobce. Manuál STEELBOOK (R) PRODUCT SPECIFICATION.PDF je k dispozici ZDE.​

Při reklamaci poškozeného zboží je nutné doložit fotodokumentaci poškození a původního obalu (krabice). Krabici tedy nevyhazujte a nafoťte, v jakém stavu byla doručena. Děkujeme.
 

7. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a na marketingové akciám predávajúceho (aj tých vykonávaných so zmluvnými partnermi predávajúceho). Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby poskytovateľ údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcií predávajúceho, preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Ide najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. Pre zasielanie obchodných oznámení a to aj prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje osobné údaje oznámené Predávajúcemu na marketingové účely poskytuje dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Predávajúcemu pre marketingové účely je platný po dobu 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim. Z odberu obchodných oznámení sa môže Kupujúci odhlásiť tým, že klikne v spodnej časti na odkaz pre odhlásenie alebo Predávajúceho kontaktuje prostredníctvom infolinky na tel. Čísle +420 775 590 770 alebo prostredníctvom e-mailu info@filmarena.cz

Ak si Kupujúci vytvorí viac užívateľských profilov, v rámci ktorých uvedie rovnaké kontaktné údaje, nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenia z odberu obchodných správ pre všetky používateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade je na odhlásenie sa z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily potrebné, aby Kupujúci kontaktoval Predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu info@filmarena.cz

Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovávaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas, sú obsiahnuté tu.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "Cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernica 95/46 / ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zabezpečené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia využívajúce, predávajúci na tento účel stanovujú samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné zariadenie uložené do ich koncových zariadení, napr. Tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné prehliadanie.

Predávajúci si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite používateľov webových aplikáciách k zlepšovaniu svojich služieb.

Spokojnosť kupujúceho s nákupom je zabezpečená prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop predávajúceho zapojený. Dotazník je zasielaný zakaždým, keď je u predávajúceho vytvorená objednávka, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti kupujúci neodmietne zasielanie obchodných informácií alebo neodvolá svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia predávajúci využíva spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely sa môžu poskytovať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovej adrese kupujúceho.

Predávajúci využíva technológie retargeting od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o produkty predávajúceho, reklamy predávajúceho v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. OSTATNÍ

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. července 2019.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinnen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line,v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vystavené makety výrobků se mohou lišit od skutečných produktů s ohledem na připravu grafických, tiskových materiálů, samostatnou přípravu tisku i finální provedení výrobku. Pro náhled na skutečnou podobu výrobků se snažíme produkty fotit naživo, ne vždy je to ovšem možné z technických a časových důvodů.

Lišit se mohou také způsoby uchycení disků uvnitř jednotlivých edic oproti původním předpokladům či vystaveným maketám. Od 1. 7. 2019 nalepovací držáčky sloužící k dodatečnému uchycení disků uvnitř SteelBooků přidáváme volně do sáčku uvnitř SteelBooku. Uchycení se tedy pro zákazníka stává možností a může si sám rozhodnout, zda si držáček nalepí anebo disk ponechá uvnitř SteelBooku volně či ve folii.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Váš tým FA